Obowiązek pracodawcy

W związku z wejściem w życie ustawy ELENA-Verfahrensgesetz od 01.01.2010 pracodawca musi za każdego zatrudnionego oprócz rozliczenia wynagrodzenie (monatliche Lohnabrechnung) przedłożyć także deklarację do centralnego banku danych. Obowiązek ten dotyczy także tych miesięcy, w których pracownik nie miał opłacanej pensji, ale trwał stosunek pracy.

Miesięczne rozliczenie pracownika (monatliche Lohnabrechnung) musi od roku 2010 zawierać klauzulę, że dane zostały przesłane do centralnego banku danych. Musi także zostać opatrzone pouczeniem, że pracownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji z tego banku danych.

Klauzula, którą musi wpisać pracodawca, brzmi następująco :

Wir sind seit 1.1.2010 gesetzlich verpflichtet, monatlich die in Ihrer Entgeltabrechnung enthaltenen Daten im Rahmen des Verfahrens ELENA an die Zentrale Speicherstelle zu übermitteln. ELENA regelt, wie Bürger ihre Beschäftigungszeiten und Arbeitsentgelte nachweisen, wenn sie Sozialleistungen beantragen.”

Jesteśmy od 1.1.2010 na podstawie postępowania ELENA ustawowo zobowiązani miesięcznie przekazywać dane znajdujące się w Państwa rozliczeniu wynagrodzenia do centralnego banku danych. ELENA reguluje, w jaki sposób obywatele dokumentują ich okresy zatrudnienia i wynagrodzenie, gdy wnioskują o świadczenia socjalne.

Podstawa prawna:

ELENA-Verfahrensgesetz (BGBl. I 2009, S. 634 ff)