Nowy dowód tożsamości

Od listopada 2010 dotychczasowy niemiecki dowód osobisty zostanie zastąpiony nowym o wymiarze karty kredytowej.

Najciekawszą cechą jest tzw. elektroniczny dowód tożsamości, który wyraźnie ma poprawić bezpieczeństwo i komfort elektronicznego biznesu i elektronicznej administracji.

Dokumenty tożsamości nowej generacji uzupełnią dotychczasowe zastosowanie dowodów osobistych o nowe elektroniczne funkcje. Dane, które do tej pory były w sposób czytelny umieszczane na dokumencie, mają być w przyszłości zapisane w chipie dowodu. W ten sposób posiadacze dowodów zyskują możliwość wylegitymowania się w formie elektronicznej w internecie i to zarówno wobec urzędów jak i wobec prywatnych dostawców usług np. w przypadku zakupów przez internet, bankowości elektronicznej albo podczas internetowego zakupu biletów. Posiadacz dowodu osobistego otrzymuje wówczas w formie odpowiedniego certyfikatu automatyczne potwierdzenie, że dana strona internetowa jest uprawniona do zapytania o dane osobowe.

Nowy dokument osobisty w formacie karty kredytowej zostanie wprowadzony w Niemczech od 01.11.2010 roku. Dane widoczne na dokumencie znajdą się również w formie elektronicznej na chipie. Aby potwierdzić tożsamość użytkowników dane te, jak również ich przesyłanie, zostały kryptograficznie zaszyfrowane. Oparty na rządowych certyfikatach system dostępu reguluje kto i do jakich poszczególnych danych osobowych ma dostęp. Dane z dowodów osobistych mogą zostać pobrane tylko przy aktywnym udziale ich posiadacza, np. po podaniu 6 cyfrowego PIN-u. Niezauważalny podgląd jest niemożliwy. Aby zapewnić odpowiednie aspekty bezpieczeństwa i ustrzec przed fałszerstwem, umieszczono na nowych dowodach fizyczne znaki bezpieczeństwa jak np. tłoczenia, hologramy, podobnie jak w dotychczasowych dowodach, jednak dostosowane już do nowości, które niesie postęp w tej dziedzinie.

Bezpieczny dokument podróży

W celu przeprowadzania kontroli np. policyjnej w kraju i zagranicą, przewidziana jest funkcja biometryczna dokumentu tożsamości. Cyfrowe zdjęcie znajdzie się na każdym z dowodów. Ponadto dobrowolnie można umieścić jeszcze dwa odciski palców na chipie karty. W ten sposób elektroniczny dowód osobisty może jako bezpieczny dokument podróży zastąpić również paszport. Te dwie wskazane cechy mogą skutecznie wspomóc kontrolę danych osobowych, szczególnie w przypadku zwalczania nadużyć, gdzie zgubione lub skradzione dokumenty zostają wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

Dowód osobisty w internecie

Elektroniczny dowód osobisty jest wyposażony w funkcję elektronicznego dowodu tożsamości. Dzięki temu procesy logowania oraz weryfikacji adresu i wieku mogą zostać zrealizowane w szybszy i bardziej ekonomiczny sposób. Szczególny nacisk położono na ochronę danych osobowych. Tylko upoważnieni dostawcy usług będą mogli pytać o te dane. Posiadacz dowodu tożsamości zachowa całkowitą kontrolę nad tym, jakie dane zostaną przekazane. Nowy dowód osobisty dzięki swym zabezpieczeniom ma pomóc w zwalczaniu przestępczości internetowej i wzmocnić zaufanie społeczeństwa do internetowych transakcji. Wzmocni on również ochronę danych przed kradzieżą danych oraz oferuje użytkownikom wdrażanie w życie programu ochrony nieletnich m.in. przy automatach np. do papierosów.

Podpis elektroniczny

Posiadacze dowodów mogą nabyć również certyfikat podpisu elektronicznego. W ten sposób można w sposób wirtualny korzystać z usług, które do tej pory wymagały osobistego podpisu.

Pierwsza koncepcja nowego dowodu sobistego została przedstawiona w 2008 roku jako wynik współpracy BITKOM i „Deutschland sicher im Netz e.V. w ramach wzajemnych warsztatów, spotkań informacyjnych i dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi gospodarki, nauki, ochrony danych i stowarzyszeń konsumentów. Projekt ustawy o dowodach osobistych i elektronicznym dowodzie tożsamości, jak również zmiany kolejnych przepisów zostały wstępnie przyjęte przez rząd 23.07.2008 roku i ostatecznie zaaprobowane 13.02.2009 roku.

Od października 2009 roku funkcje nowego dowodu tożsamości testują wybrani, internetowi usługodawcy na swoich wirtualnych serwisach. Od początku 2010 roku procedury wnioskowania, wystawiania i blokowania dowodów oceniane są również przez wybrane władze lokalne. Stworzono specjalną stronę internetową dla celów informacyjnych. Poza tym, na stronach Ministerstwa można znaleźć inne ciekawe informacje odnośnie nowego dowodu oraz szczegółowe tabele opłat.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło 03.06.2010 projekt rozporządzenia w sprawie opłat za nowe dowody. Po porozumieniu się z pozostałymi, uczestniczącymi w tym procesie resortami, rozporządzenie to ma zostać przekazane do poszczególnych krajów związkowych (Landów) i latem ma zostać zatwierdzone przez niższą izbę parlamentu niemieckiego (Bundesrat).

Dr Thomas de Maiziere – niemiecki minister spraw wewnętrznych – powiedział:

opłata za nowy dowód osobisty jest porównywalna i uśredniona w stosunku do opłat w innych środkowoeuropejskich krajach, które wydają dokumenty posiadające elektroniczną identyfikację tożsamości. Naszym zadaniem jest stworzenie i wydanie dokumentu bezpiecznego, funkcjonalnego i na odpowiednim poziomie kosztowym. Oznacza to, że muszą zostać pokryte zarówno koszty władz lokalnych, które nie tylko opracowują wnioski, ale również doradzają i tłumaczą obywatelom nowe funkcje, możliwości i informują o ochronie danych.

Z 20% udziałem administracyjnym dla gmin wydanie nowego dowodu jest na takim samym poziomie kosztowym jak w przypadku paszportu, który kosztuje 59 €. Ponadto wnioskowana opłata 28,80 € zawiera już koszty drukarni (Bundesdruckerei).

Zestawienie zaproponowanych uregulowań z tytułu opłat związanych z nowym dowodem osobistym kształtuje się następująco:

– wystawienie dowodu od 01.11.2010: od 24 roku życia – 28,80 €

poniżej 24 roku życia – 19,80 €

– pierwszy dowód dla młodzieży, od 16 do 18 roku życia – bezpłatnie

– osoby o niskich dochodach – obniżone opłaty lub całkowite zwolnienie z opłat

– tymczasowy dowód osobisty – 10,00 €

Pozostałe opłaty:

– pierwsza aktywacja bądź deaktywacja elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości przy

wydaniu lub po ukończeniu 16 roku życia – bezpłatnie

– późniejsza aktywacja elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości – 6,00 €

– późniejsza deaktywacja elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości – bezpłatna

– zmiana numeru PIN w urzędzie meldunkowym (np.w przypadku zapomnienia/utraty PIN-u) – 6,00 €

– zmiana miejsca zamieszkania w przypadku przeprowadzki – bezpłatnie

– zablokowanie elektronicznej usługi potwierdzenia tożsamości w przypadku utraty dowodu – bezpłatnie

– odblokowanie elektronicznej usługo potwierdzenia tożsamości – 6,00 €

Podstawa prawna: Wytyczne Ministerstwa odnośnie nowego dowodu osobistego