Niewykorzystany urlop

W przypadku zakończenia stosunku pracy można uzyskać finansową rekompensatę za niewykorzystany urlop. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wypłatę zaległego urlopu.
Od 2001 roku pracownicy branży budowlanej mogą ubiegać się o wypłacenie zaległego urlopu z Kasy Socjalnej Branży Budowlanej.
Zadaniem Kasy Socjalnej jest zabezpieczenie pieniędzy od pracodawców w branży budowlanej, które to są przeznaczane na wypłacenie zaległego urlopu.
Firmy budowlane rejestrują pracowników do w/w kasy i wpłacają do niej co miesiąc pieniądze na urlop (Urlaubsgeld). Jeżeli pracownik wybierze swój cały urlop, to wtedy następuje zwrot pieniędzy pracodawcy. Jeżeli pracownik w trakcie roku zakończy pracę i nie zdążył wybrać całego urlopu, to wtedy kasa wypłaca pracownikowi zaległy urlop.
Jeżeli zagraniczna firma budowlana (np. polska) działa na niemieckim rynku budowlanym, to też jest zobowiązana do odprowadzenia składek urlopowych do Kasy Socjalnej za swoich pracowników.
Aby uzyskać pieniądze za zaległy urlop, należy złożyć w terminie stosowny wniosek.