Niemiecki rynek pracy

Niemiecki rynek pracy jest najbardziej chłonny w całej Unii Europejskiej i potrzebuje największej liczby fachowców. Jest to ogromna szansa dla polskiego personelu, gdyż w Niemczech brakuje pół miliona pracowników. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Niemczech sukcesywnie spada, gdyż osoby bez pracy podejmują coraz częściej zatrudnienie i to przede wszystkim dzięki zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 2.865.000 osób przy liczbie mieszkańców sięgającej ponad 80 milionów. Poziom bezrobocia wynosi w Niemczech zaledwie 6,6%.

W Niemczech bardzo są cenieni fachowcy z Polski, ponieważ zazwyczaj są dobrze przygotowani merytorycznie, a na niemieckim rynku pracy bardzo trudno o wszelkiego rodzaju specjalistów. Największe szanse na zatrudnienie polscy pracownicy mają w zachodnio-południowej części kraju, a więc w Landzie Bawaria oraz Badenia-Wirtembergia. Również w Nadrenii-Westfalii, Dolnej Saksonii oraz Nadrenii-Palatynacie nie powinno być trudno o zatrudnienie. Najmniejsze szanse na znalezienie pracy będą mieli Polacy szukający jej we wschodnich Niemczech. Stąd fala polskiej emigracji zarobkowej kieruje się głównie do zachodniej części Niemiec. Finansową atrakcyjność zatrudnienia gwarantują wysokie płace minimalne oraz szeroki pakiet świadczeń socjalnych.