Najważniejsze zasady dla rodziców pobierających Kinderzuschlag

Rodzice oraz samotnie wychowujący mają prawo do Kinderzuschlag dla swoich (niezamężnych) dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, mieszkających wspólnie z rodzicem/rodzicami w jednym wspólnym gospodarstwie domowym.

Kinderzuschlag należy się wtedy, gdy :

a) na te dzieci pobierane są świadczenia rodzinne tzw. Kindergeld,

b) których rodzice osiągają miesięczny dochód minimalny oraz nie przekraczają limitu maksymalnego dochodu,

c) dla rodziny, których potrzeby są pokryte poprzez miesięczne pobieranie Kinderzuschlag i tym samym nie spełniają warunków do pobierania zasiłku dla bezrobotnych II lub zasiłku socjalnego.

Minimalny dochód, który oboje rodziców mogą osiągnąć to 900 Euro. Dla rodzica wychowującego samemu w pojedynkę dziecko kwota ta wynosi 600 Euro. O Kinderzuschlag ubiegać mogą się tylko rodzice, których dochód miesięczny (np. dochód brutto z pracy, z zasiłku dla bezrobotnych I lub chorobowego) osiągnie minimalny dopuszczalny dochód. Tym samym dochód brany pod uwagę (wynagrodzenia brutto – majątek powiększony lub zredukowany o odliczenia) nie może przekroczyć limitu maksymalnego dochodu.

Maksymalny limit dochodu związany jest z potrzebami rodziców, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasiłku dla bezrobotnych i procentowym udziałem w kosztach mieszkaniowych (górna granica). Równoczesne pobieranie świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych II, jakichkolwiek pieniędzy z pomocy społecznej lub korzystanie z usług pomocy społecznej nie jest możliwe. Kinderzuschlag wtedy nie przysługuje.

Wysokość Kinderzuschlag jest naliczana według dochodów i majątku rodziców oraz dzieci. Wynosi nie więcej niż 140 Euro miesięcznie na dziecko i wypłacane jest miesięcznie wraz z Kindergeld.

Ponadto pobierający świadczenie mogą otrzymywać z tytułu Kinderzuschlag dla swoich dzieci następujące pieniądze na edukację pociech:

a) Jednodniowe wycieczki ze szkoły lub przedszkola.

b) Kilkudniowe wycieczki ze szkoły lub przedszkola.

c) Wyposażenie w przybory szkolne.

d) Promocja uczniów w szkole.

e) Odpowiednie wsparcie edukacyjne.

f) Posiłki, lunche dla dzieci w szkołach, przedszkolach lub szkółkach.

g) Świadczenia dla uczestników w życiu społecznym i kulturalnym.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.