Minimalna wartość sporu przed Sądem Pracy

Minimalna wartość sporu przed Sądem Pracy lub Sądem Cywilnym zostaje podniesiona z 600 EUR do 1.000 EUR.

Koszty sądowe jednego postępowania wynoszą przynajmniej ok. 1.000 EUR, w związku z czym spory sądowe o mniejszej wartości powodowałyby stratę finansową sądu. W dodatku wytyczne Ministerstwa nakładają na Sądy Pracy i Sądy Cywilne obowiązek gospodarnego rozporządzania budżetem finansowym każdej z placówek sądowych. Wprawdzie obywatele są objęcie systemem ochrony prawnej przez Sądy Pracy i Sądy Cywilne, to jednak spory o niskiej wartości przedmiotu sporu nie muszą być dofinansowywane.

Warto zatem pamiętać, że aby pracownik mógł złożyć pozew na swojego pracodawcę (lub odwrotnie – pracodawca na pracownika), to wartość sporu powinna wynosić przynajmniej 1.000 EUR.

Źródło: Zmiana ustawy o Sądzie Pracy (17/2149).