Kinderzuschlag

Prawo do Kinderzuschlag przysługuje na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 lat, nie zmieniły także stanu cywilnego oraz nadal pozostają w gospodarstwie domowym oraz:

  • pobierany jest na te dzieci Kindergeld
  • miesięczny dochód rodziców mieści się w ustawowym minimum (900 Euro dla małżeństw, 600 Euro dla samotnie wychowujących)
  • łączny dochód oraz majątek nie przekraczają górnej granicy dochodu
  • poprzez wypłacenie Kinderzuschlag zostaje pokryte całkowite zapotrzebowanie dla rodziny

Wysokość Kinderzuschlag obliczana jest na podstawie dochodów obojga rodziców i wynosi maksymalnie 140 euro miesięcznie na jedno dziecko. Zasiłek wypłacany jest razem z Kindergeld.
Pobieranie Kinderzuschlag wyklucza wniosek o inną pomoc socjalną, czyli Arbeitslosengeld II lub inne świadczenia socjalne.