Kindergeld

do 215 EUR

na dziecko

 

miesięcznie

wypłata zasiłku

 

przez 25 lat

 

 

Niemiecki zasiłek rodzinny

 

 

 

na dzieci mieszkające w Polsce

 

 

 

otrzymują wszyscy.

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnieni składają wniosek

 

 

 

 

 

 

 

i dostają należne pieniądze !

 

Kindergeld należy się niemal wszystkim pracownikom i przedsiębiorcom z Polski pracującym i działającym w Niemczech. Warunkiem koniecznym do uzyskania wypłaty świadczenia jest złożenie odpowiedniego wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego. Kindergeld otrzymają zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, ale nie jest on wypłacany uprawnionym z urzędu, dlatego trzeba zwrócić się pisemnie (stosując drogę urzędową) o jego przyznanie i wypłacenie. W tym celu należy przedłożyć instytucji zajmującej się wypłatą świadczenia dobrze wypełnioną dokumentację popartą odpowiednimi zaświadczeniami i potwierdzeniami, a wszystko to uzupełnić o właściwą podstawę prawną. Stosować należy się do aktualnie obowiązujących wewnętrznych przepisów niemieckich oraz do przepisów unijnych. Tylko dobrze sporządzony wniosek daje możliwość uzyskania wysokiego zasiłku. Aby uzyskać niemieckie świadczenie rodzinne na dzieci, to muszą być spełnione przez wnioskodawcę podstawowe przesłanki. Zasiłek rodzinny (Kindergeld) został przewidziany dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 lat, bądź dzieci starsze i pełnoletnie, które podejmują naukę. W przypadku dzieci pełnoletnich można w określonych ustawą przypadkach ubiegać się o świadczenie rodzinne, ale dzieci pełnoletnie muszą koniecznie kształcić się. Dzieci oprócz spełnienia obowiązku nauki nie mogą mieć także więcej niż 25 lat.

Kindergeld (zasiłek rodzinny) wypłacany jest w Niemczech na dzieci, które:
• mają mniej niż 18 lat
• są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
• są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
• mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy

W trakcie odbywania służby wojskowej, bądź służby zastępczej, nie przysługuje prawo do pobierania Kindergeld. W pewnym przypadkach przepisy przewidują pobieranie zasiłku rodzinnego na dzieci powyżej 25 roku życia (np. na dzieci kalekie i upośledzone).

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego.

Na następujące dzieci można otrzymać Kindergeld:
• własne dzieci
• adoptowane dzieci
• wychowywane dzieci (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze)
• dzieci współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą)
• wnuki (o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld)

Aby ubiegać się o Kindergeld w Niemczech, rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy uzyskuje się po przepracowaniu w Niemczech 183 dni (pół roku). O nieograniczonym obowiązku podatkowym decyduje Urząd Skarbowy.

W przypadku gdyby rodzice dziecka nie posiadali niemieckiego obywatelstwa, to im także przysługuje prawo do Kindergeld. Musi być jednak spełniony jeden z dwóch warunków. Albo jedno z rodziców ma firmę w Niemczech i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, bądź też ma zezwolenie na pracę i także jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku.

Kindergeld przysługuje także na dzieci, które mieszkają w Polsce.

Gdyby dziecko było pełnoletnie (do 25 lat) i mieszkało oraz studiowało w Polsce, to także na nie przysługuje Kindergeld

Podstawa prawna:
Einkommensteuergesetz