Kindergeld dla każdego

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld otrzyma dzięki nam każdy pracownik i przedsiębiorca pracujący lub działający w Niemczech.

Pracownikiem, który otrzyma Kindergeld jest zarówno osoba zatrudniona w Polsce i oddelegowana przez pracodawcę do Niemiec, jak również osoba zatrudniona bezpośrednio w Niemczech. Podobnie ma się rzecz z przedsiębiorcami. Kindergeld otrzyma osoba prowadząca w Polsce jednoosobową firmę, która świadczy usługi w Niemczech, a także Kindergeld otrzyma osoba prowadząca w Niemczech Gewerbe (niemiecka działalność gospodarcza). Jednym słowem Kindergeld otrzymają wszyscy !

Kindergeld jest wypłacany dla :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>polskich pracowników oddelegowanych do Niemiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>polskich firm działających w Niemczech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>właścicieli niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>rodziców ubezpieczonych w Polsce a pracujących w Niemczech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>pracowników zatrudnionych na niemieckich warunkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>pracowników zatrudnionych na polskich warunkach w Niemczech

 

Każdy kto się do nas zgłosi, otrzyma Kindergeld !

Warunkiem otrzymania niemieckiego zasiłku rodzinnego jest posiadanie dzieci do lat 18 lub dzieci uczących się do lat 25.

Dzieci, na które otrzymuje się Kindergeld, mogą mieszkać i przebywać na stałe w Polsce i nie muszą być zameldowane w Niemczech. Dzieci mogą być własne, jak również przysposobione. Kindergeld zostanie wypłacony także na dzieci już pracujące i zarabiające na siebie, a zarabiać mogą one bez ograniczeń, gdyż wysokość zarobku dziecka nie ma wpływu ani na samo otrzymanie Kindergeld, ani też na wysokość wypłacanego Kindergeld. Co więcej, na dzieci pełnoletnie nieuczące się i niestudiujące można w pewnych przypadkach również otrzymać niemiecki zasiłek rodzinny. Dlatego każda osoba posiadająca dzieci do lat 25 powinna niezwłocznie zacząć starania o przyznanie Kindergeld.

Kindergeld do 4 lat wstecz !

O wypłatę Kindergeld można starać się aż do czterech lat wstecz. Osobie wnioskującej zostaną wypłacone pieniądze z tytułu zasiłku rodzinnego za wszystkie miesiące, w których występowało prawo do pobierania Kindergeld.

 

 

 

 

Kto w ostatnich czterech latach pracował lub działał w Niemczech, a do tej pory nie pobierał Kindergeld, powinien natychmiast zgłosić się do nas po wypłatę świadczenia rodzinnego za wszystkie przepracowane miesiące.