Kinderbonus

6. marca 2009 weszła w życie ustawa Konjunkturpaket II – Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (ustawa o zabezpieczeniu zatrudnienia i stabilności w Niemczech).

Zgodnie z tą ustawą na każde dziecko, na które w roku 2009 przynajmniej przez 1 miesiąc pobierało się Kindergeld, przysługiwał dodatkowy bonus w wysokości 100 Euro.

Kinderbonus uzupełnia stawkę Kindergeld i zostaje wypłacony w tych latach, w których nie następuje podwyżka zasiłku rodzinnego wraz z pierwszym miesiącem roku. Jeżeli jednak następuje podwyżka Kindergeld, to rodzicom nie wypłaca się już tego dodatkowego świadczenia o charakterze uzupełniającym.