Kinderbetreuung

Koszty opieki nad dziećmi, które wystąpiły u rodziców w wyniku uczestniczenia w kursach rozwoju zawodowego, mogą być pokrywane przez Agentur für Arbeit. W takiej sytuacji Kinderbetreuung przysługuje na dzieci, które nie ukończyły piętnastu lat.
Do kosztów opieki należą:

  • opłaty za przedszkole oraz codzienną świetlicę
  • opłacenie opiekunki dla dziecka
  • dodatkowe wydatki związane z pozostawianiem dzieci pod opieką sąsiadów lub krewnych

Kwota zwracana przez Agentur für Arbeit to 130 Euro miesięcznie na każde dziecko, niezależnie od wysokości faktycznie ponoszonych kosztów.