Negocjacje warunków kontraktu budowlanego

 

Przeprowadzamy skuteczne negocjacje pomiędzy polskimi wykonawcami a niemieckimi inwestorami. Nasze rozmowy handlowe nie opieramy o zasadę najniższej ceny lecz prowadzimy je wyłącznie w oparciu o prawdziwe koszty zlecenia, dopasowanie warunków finansowych do sytuacji rynkowej, charakteru prac i profilu inwestora, o rodzaj projektu oraz czynniki takie jak stosunek popytu do podaży, ceny konkurencji, przepisy prawne, zobowiązania ustawowe, jakość, kwalifikacje i potrzeby klienta.

Wykonujemy następujące usługi :

Zabezpieczamy budżet

Ustalamy cenę realną, a nie najniższą

Dajemy mocne argumenty kontrahentowi niemieckiemu

Skuteczne negocjacje to wspólne spotkanie i szczegółowe omówienie projektu. My wiemy na co zwracają uwagę niemieccy partnerzy, kto jest Państwa konkurencją i jak myśli Państwa niemiecki klient.

Apelujemy do Państwa, abyście przestali się kierować polskim myśleniem w relacjach z niemieckimi kontrahentami. Pozwólcie nam w Waszym imieniu poprowadzić negocjacje.