Granica wieku dentysty

Niemiecka ustawa Sozialgesetzbuch przewiduje, iż lekarz dentysta może wykonywać swoją profesję w ramach umowy niemieckiego systemu do 68 lat, a zakończyć ją musi w kwartale tego roku, w którym kończy wskazany wiek. Poza umową wg niemieckiego systemu lekarze dentyści mogą niezależnie od wieku wykonywać zawód. W Niemczech 90% pacjentów jest jednak ubezpieczonych w ustawowych kasach chorych.

Sądy Europejskie stoją na stanowisku, że granicę wieku dla wykonywania zawodu lekarza można ustanowić, ale pod warunkiem, że środek ten ma chronić zdrowie pacjentów.

Źródło:

Europäischer Gerichtshof, Pressemitteilung vom 12. Januar 2010