Emerytury upośledzonych

Prawo do emerytury dla osób z ciężkim upośledzeniem mają te osoby ubezpieczone, które ukończyły 65 rok życia, a stopień upośledzenia w momencie przyznania renty wynosił co najmniej 50%.
Musi zostać spełniony także warunek 35 lat oczekiwania na emeryturę.

Przedwczesne korzystanie ze świadczeń emerytalnych jest w tym przypadku możliwe po ukończeniu 62 roku życia. Osoby ubezpieczone, które urodziły się przed 1 stycznia 1952 mogą nadal pobierać świadczenia od 63 roku życia oraz w określonych przypadkach wykorzystać już od 60 roku życia przedwczesną emeryturę.