Emerytura dla kobiet

Prawo do tego rodzaju emerytury mogą rościć sobie ubezpieczone kobiety, które urodziły się przed 1 stycznia 1952 roku, ukończyły 60 rok życia, jest spełniony czas oczekiwania na emeryturę, który wynosi 15 lat oraz w momencie ukończenia 40 roku życia więcej niż 10 lat opłacały obowiązkowe składki emerytalne z tytułu zatrudnienia bądź działalności.
Możliwe jest przedwczesne korzystanie z tego świadczenia emerytalnego, przy czym konieczne jest ukończenia 60 roku życia. Dla kobiet ubezpieczonych, które urodziły się po roku 1951 nie obowiązuje ten wiek emerytalny.