Elternzeit

Osoby aktywne zawodowo, które po narodzinach dziecka pragną poświęcić się całkowicie jego wychowaniu, mają prawo do zasiłku o nazwie Elternzeit, który to trwa do trzeciego roku życia dziecka. 12 miesięcy z tego okresu można również przenieść na czas między 3 a 8 rokiem życia dziecka , jednak na to potrzeba jest zgoda pracodawcy.
Istnieje także możliwość, aby obaj rodzice jednocześnie wykorzystywali Elternzeit. Każde z nich może także w tym czasie pracować zawodowo, jednak maksymalny czas pracy to 30 godzin tygodniowo dla każdego z nich.