Elterngeld

Rodzicom nowo-narodzonych dzieci przysługuje specjalne świadczenie w postaci pieniężnej o nazwie rodzicielskie (Elterngeld).

Wraz z dniem 01.01.2007 wprowadzono w Niemczech przepisy o zasiłku dla rodziców, zastępując nimi wcześniejsze Erziehungsgeld i ustalając nowe zasady wypłacania Elterngeld.

Przysługująca wysokość Elterngeld to 65% wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 300 Euro i nie więcej jak 1.800 Euro. Dla rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej Elterngeld może być w pewnych przypadkach nawet zwiększony powyżej kwoty 1.800 Euro.

Elterngeld nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto.

Gdyby matka dziecka pobierała po narodzeniu potomka macierzyńskie (Mutterschaftsgeld), to wtedy Elterngeld pomniejsza się właśnie o kwotę wypłaconego Mutterschaftsgeld.

Elterngeld należy się:

  • pracownikom
  • urzędnikom
  • prowadzącym firmę
  • bezrobotnym
  • uczącym się
  • na nowonarodzone dzieci.

Zasiłek ten jest przyznawany na okres co najmniej 12 miesięcy. W niektórych sytuacjach można otrzymać Elterngeld nawet przez 14 miesięcy. Aby otrzymywać Elterngeld przez 2 dodatkowe miesiące, wynagrodzenie małżonków w ostatnim roku (w pierwszym roku po narodzinach dziecka) musiałoby się zmniejszyć w stosunku do okresu sprzed narodzin dziecka.

Oto przesłanki do otrzymania Elterngeld:

  • rodzice po urodzeniu dziecka sami będą je wychowywać
  • nie będą pracowali tygodniowo więcej niż 30 godzin
  • dziecko będzie znajdowało się we wspólnym gospodarstwie domowym rodziców
  • przynajmniej jeden z rodziców mieszka lub przebywa w Niemczech

Wniosek o przyznanie Eltergeld najlepiej złożyć od razu po narodzinach dziecka. Gdyby rodzice złożyli wniosek później, to otrzymaliby zaległe świadczenie tylko i wyłącznie do 3 miesięcy wstecz.

Podstawa prawna:
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz