Dofinansowanie

Bezrobotni pragnący rozpocząć własną działalność gospodarczą otrzymują pomoc finansową od państwa niemieckiego- Gründungszuschuss.
Pomoc finansowa przy otwarciu firmy przysługuje osobom, które w momencie zakładania działalności gospodarczej mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeszcze przez co najmniej 90 dni oraz dowiodą swojej wiedzy i kompetencji do wykonywania samodzielnej pracy.
Wypłata podzielona jest na dwa etapy. Przez dziewięć miesięcy wypłacany jest dodatek w wysokości odpowiadającej wcześniejszemu zasiłkowi dla bezrobotnych. Jego celem jest zabezpieczenie kosztów utrzymania. Do tego dochodzi 300 euro miesięcznie na zabezpieczenie socjalne. Przez kolejne sześć miesięcy nadal można otrzymywać 300 euro na miesiąc, ale po udowodnieniu, że faktycznie prowadzona jest działalność gospodarcza.