Choroba pracownika a płatny urlop

W przypadku długotrwałej choroby pracownik ma także prawo do urlopu wypoczynkowego.
Pracownik nie traci prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli długotrwała choroba uniemożliwiła mu wybranie urlopu – tak zadecydował Landesarbeitsgericht Düsseldorf.

Konkretny przypadek:
Pracownik pracujący w delegacji miał prawo do 7 tygodni płatnego urlopu. Pracownik rozchorował się ciężko i przez 2 lata nieprzerwanie był na zwolnieniu lekarskim. Po dwóch latach choroby osiągnął wiek emerytalny, więc przeszedł na emeryturę. Od pracodawcy chciał uzyskać pieniądze za niewykorzystany urlop w przysługującej mu kwocie 14.000 Euro. Pracodawca nie chciał uznać roszczenia pracownika, więc sprawa trafiła na wokandę sądową. Wyżej wspomniany Sąd Pracy Landu (Landesarbeitsgericht) w Düsseldorf uznał, że pracownik ma prawo do odszkodowania za nie wybrany urlop pomimo, iż chorował. W uzasadnieniu powołał się na prawo europejskie (EuGH, Urteil vom 20. 1. 2009, Az. C-350/06).

Pracownik otrzymał wypłatę zaległego urlopu.

Podstawa prawna:
LG Düsseldorf, Urteil vom 2. 2. 2009, Az. 12 Sa 486/06