Branże

W Niemczech istnieje prawo regulujące minimalne wynagrodzenie dla każdego pracownika. Prawo to obowiązuje każdego, kto wykonuje pracę w Niemczech – niezależnie czy pracownik mieszka w kraju czy zagranicą.

Oto dziewięć branż, które podlegają pod owo prawo:

  • przemysł budowlany
  • sprzątanie budynków
  • usługi urzędów pocztowych
  • prace górnicze w kopalniach węgla kamiennego
  • gospodarka odpadami w połączeniu z czyszczeniem ulic oraz służbami zimowymi
  • usługi kształcenia i dokształcania na podstawie drugiej i trzeciej księgi prawa socjalnego
  • usługi związane z opieką nad osobami starszymi i chorymi

Podstawa prawna: Arbeitnehmer – Entsendegesetzes (AEntG)