Bezrobotny musi szukać pracy

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych muszą szukać zatrudnienia i to w zaangażowany sposób.

Kto mało poważnie stara się o nowe stanowisko pracy, ten musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Takie stanowisko zajął już dawno Bundessozialgericht (Federalny Sąd Socjalny).

Agentur für Arbeit szukając pracy wcale nie musi kierować się zainteresowaniem bezrobotnego. Gdyby bezrobotny stwierdził, że proponowane mu stanowisko nie jest zgodne z jego życzeniami, to urzędnicy mogą coś takiego zignorować i naciskać na bezrobotnego, aby poważnie ubiegał się o proponowaną mu pracę.

Gdy bezrobotny odmówi, to musi liczyć się z sankcją finansową w postaci tzw. Sperrzeit. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych będzie na pewien przejściowy czas wstrzymana. Taki środek zapobiegawczy ma zmobilizować bezrobotnych do skutecznego szukania pracy.

Podstawa prawna:

BSG, Urteil v. 5. 9. 2006 – Az. B 7 AL 14/05 R