Bezrobotne a zarobek

Bezrobotny w Niemczech ma prawo do pracy w ograniczonej liczbie godzin.
Dopuszczalne jest pobierać zasiłek dla bezrobotnych i w tym samym czasie pracować do 15 godzin tygodniowo. W przypadku pracowania powyżej tego tygodniowego limitu traci się automatycznie prawo do pobierania Arbeitslosengeld.
Kwota zarobku do 165 Euro nie powoduje żadnych zmian w kwocie i formie wypłaty pieniędzy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Gdy jednak kwota ta zostałaby przekroczona, to wtedy zarobek zmniejsza zasiłek.
Niezależnie od tego, czy praca będzie wynagradzana kwotą poniżej 165 Euro lub też powyżej, to i tak zawsze obowiązuje bezrobotnego zgłoszenie faktu podjęcia zatrudnienia w Urzędzie Pracy, w którym to jest zarejestrowany.