Arbeitsamt.pl

Arbeitsamt.pl

Centrum Informacyjne o pracy w Niemczech

Pomoc dla pracowników z Polski w zakresie uzyskania zasiłków rodzinnych, Kindergeld, Elterngeld, Kinderzuschlag, świadczeń na dzieci, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, świadczeń emerytalnych i rentowych, odszkodowań, zasiłków dla bezrobotnych oraz wszelką inną pomoc związaną z rodziną, rentą i pracą otrzymacie Państwo w następujących placówkach w kraju :

I Strzelce Opolskie I Gliwice

Kancelaria K&W 47-100 Strzelce Opolskie Kancelaria K&W 44-100 Gliwice

ul. Wojska Polskiego 2 ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9

Tel.: 77 / 462 12 40 Tel.: 32 / 777 53 42

I Olesno I Opole

Kancelaria K&W 46-300 Olesno Kancelaria K&W 46-081 Dobrzeń Wlk. k/Opola

ul. Pieloka 9 ul. Opolska 1

Tel.: 34 / 359 84 83 Tel.: 77 / 403 25 90

I Kluczbork

Kancelaria K&W 46-200 Kluczbork

ul. Skłodowskiej 2

Tel.: 77 / 415 71 18

Firmy ubiegające się o niemieckie zezwolenia na pośrednictwo pracy dla agencji pracy, osoby zainteresowane samozatrudnieniem, zarejestrowaniem i otwarciem firmy, prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach prawa na terenie Niemiec również mogą skorzystać z obsługi w/w placówek i uzyskać fachową pomoc: zezwolenia, rejestracje, wnioski dla firm otwartych na prawie niemieckim oraz dla firm otwartych na prawie polskim, ale świadczących swoje usługi na terytorium Niemiec.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota prawna

________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały, teksty, znaki graficzne i zdjęcia znajdujące się na stronie są chronione prawem własności oraz wszelkimi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie możecie ich Państwo kopiować, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim, zarówno w celach komercyjnych, jak i w celach prywatnych. Wykorzystywanie i powielanie publikacji zawartych na stronie lub chociażby ich części, niezależnie od celu i formy, wymaga wyraźnej pisemnej zgody. Informacje zamieszczone na stronie internetowej mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.


Zgodnie z przepisami prawa autorskiego można korzystać z opublikowanych materiałów w zakresie własnego użytku osobistego, co oznacza że można np. wykorzystać materiały nieodpłatnie na własny użytek, chyba że zastrzeżono wykorzystanie określonych materiałów w szerszym zakresie niż własny użytek osobisty. Podkreślamy natomiast, że niedopuszczalne jest modyfikowanie materiałów ze strony internetowej, wykorzystywanie materiałów we własnych opracowaniach, w szczególności korzystanie z nich w sposób komercyjny.

Wykorzystywanie chociażby w części zamieszczonych materiałów w prowadzonej działalności gospodarczej lub do innych celów komercyjnych, wymaga uiszczenia opłaty licencyjnej, która rocznie wynosi 160.000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Roczna opłata licencyjna dla firm zajmujących się podatkami, prawem, doradztwem, consultingiem, tłumaczeniami, ubezpieczeniami, usługami biurowymi lub pośrednictwem pracy wynosi 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Wykorzystanie chociażby jednorazowe zawartych na stronie informacji oznacza zgodę na opłacenie licencji. Opłata licencyjna jest co roku odnawiana.

Z uwagi na unikalny zbiór informacji o przepisach w Niemczech w języku polskim, przedstawiciele prasy mogą zamieszczać artykuły w prasie (tylko wydawnictwa w formie papierowej), bazujące na informacjach zawartych na stronie, ale działanie to wymaga uzyskania wyraźnej pisemnej zgody dla każdego jednego artykułu prasowego, a przesłanką każdego z nich musi być nieodpłatna pomoc osobom pracującym w Niemczech.

W przypadku gdy w prasie ukaże się artykuł bazujący na informacjach zawartych na niniejszej stronie internetowej, kopiowanie tych tekstów z prasy lub jakiekolwiek z nich korzystanie, wymaga również uiszczenia opłaty licencyjnej. Powołanie się na źródło informacji pochodzące z prasy nie stanowi obejścia prawa własności do tekstów zawartych na stronie oraz ich wykorzystywania. Działanie polegające na wykorzystaniu materiałów prasowych, które powstały na podstawie materiałów pochodzących z niniejszej strony, wymaga także uprzedniego uiszczenia opłaty licencyjnej. Zamieszczenie materiału prasowego lub powołanie się na materiał prasowy we własnym opracowaniu stanowi wyraźną zgodę na naliczenie opłaty licencyjnej.

Niniejsza strona jest formą pomocy dla osób z Polski, które pracują w Niemczech i nie znają przepisów. Strona zawiera zbiór informacji o przepisach oraz opinii w zakresie pracy w Niemczech, a także może stanowić przewodnik i kierunkowskaz wśród gąszczu przepisów. Niniejsza strona internetowa nie jest stroną urzędową. Jest to strona o charakterze informującym o aktualnych wydarzeniach w Niemczech.

Mimo, że naszym celem jest, by publikowane materiały były źródłem rzetelnej i fachowej wiedzy na temat niemieckich przepisów, to jednak formuła strony internetowej, która zakłada zwięzłość i zrozumiałość przekazu, nie pozwala uznać, aby wspomniane materiały mogły być traktowane jako formalne, kompleksowe opinie, czy też porady prawne.

Wyklucza się pociągnięcie do odpowiedzialności bazujące na szkodach materialnych lub jakichkolwiek subiektywnych ocenach, które zostały spowodowane wykorzystywaniem lub niewykorzystywaniem przedstawianych informacji, względnie wykorzystywanie błędne lub niepełne informacji. Wszystkie dane bez rękojmi. Pomimo gruntownej kontroli zewnętrznych linków oraz przepisów nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść. Za treść przywoływanych stron i przepisów są odpowiedzialni wyłącznie ich twórcy.

Złożoność sytuacji, jakie występują w praktyce stosowanie, a także okoliczność, że regulacje prawne nie nadążają za rozwojem sytuacji gospodarczej, a ponadto także częste zmiany aktów prawnych, pojawiające się nowe uregulowania, powodują, że określone informacje, opublikowane przez nas jakiś czas temu, mogą nie uwzględniać aktualnego stanu prawnego.

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

Gromadzenie i przechowywanie informacji uzyskanych poprzez niniejszą witrynę wykorzystywane jest do celów technicznych i statystycznych, z zachowaniem ich bezpieczeństwa. Dane osobowe są chronione i nie są udostępniane osobom postronnym.


Arbeitsamt.pl, autor Pierre, tytuł „A Blue Sunday Family Portrait, some rights reserved. Zasiłek opiekuńczy, autor bt-media Bnjamin Thorn aboutpixel.de, tytuł „Junges Maedchen mit einem Sparschwein”.