ABC Kindergeld

Niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stałe, pracownikom sezonowym, pracownikom oddelegowanym z polskich firm do pracy w Niemczech oraz właścicielom firm, jeśli posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Niemiecki zasiłek rodzinny został przewidziany dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 lat, bądź dzieci starsze i pełnoletnie, które podejmują naukę. W przypadku dzieci pełnoletnich można w określonych ustawą przypadkach ubiegać się o świadczenia na dzieci, ale dzieci pełnoletnie muszą koniecznie kształcić się. Oprócz obowiązku nauki dzieci nie mogą mieć także więcej niż 25 lat.

Kindergeld (zasiłek rodzinny) wypłacany jest w Niemczech na dzieci, które:
• mają mniej niż 18 lat
• są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
• są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
• mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy

W pewnym przypadkach przepisy przewidują pobieranie zasiłku rodzinnego na dzieci powyżej 25 roku życia (np. na dzieci kalekie i upośledzone).

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego. Wystarczy posiadanie obywatelstwa polskiego.

Na następujące dzieci można otrzymać Kindergeld:
• własne dzieci
• adoptowane dzieci
• wychowywane dzieci (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze)
• dzieci współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą)
• wnuki (o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld)

Aby ubiegać się o Kindergeld w Niemczech, rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy uzyskuje się po przepracowaniu w Niemczech 183 dni (pół roku). O nieograniczonym obowiązku podatkowym decyduje właściwy miejscem niemiecki Urząd Skarbowy. W przypadku gdyby rodzice dziecka nie posiadali niemieckiego obywatelstwa, to im także przysługuje prawo do Kindergeld. Musi być jednak spełniony jeden warunek. Jedno z rodziców jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Niemczech (pracuje lub ma firmę w Niemczech). Pracownikom sezonowym i oddelegowanym z polskich firm także przysługuje prawo do pobierania Kindergeld, jeśli posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kindergeld przysługuje także na dzieci, które mieszkają w Polsce. Gdyby dziecko jest pełnoletnie (do 25 lat) i mieszka oraz studiuje w Polsce, to rodzicom także przysługuje na to dziecko Kindergeld.